top of page
Credit Card

תיקון דוחות אשראי

תיקון דו"חות אשראי – מה אנחנו עושים?

בחודש אפריל 2019, הוחלה רפורמה בשוק הבנקאות אשר משליכה עמוקות על חייו הפיננסיים של כל אזרח בישראל.

במסגרת הרפורמה הוקם מאגר נתוני האשראי של בנק ישראל מכוח חוק נתוני אשראי תשע”ו-2016, החוק החדש החליף את חוק שירות נתוני אשראי משנת 2002 והחידוש המהותי בו הוא שהוא מתיר לאסוף על כל אזרח מידע חיובי לצד מידע שלילי, וזאת מבלי שיצטרך לבקש זאת מפורשת כפי שהיה נהוג על פי החוק הישן.

מיום כניסת החוק החדש לתוקף רק בנק ישראל יהיה אחראי על איסוף ניהול ושמירת מידע פיננסי לגבינו ומסירת המידע ללשכות האשראי תהיה כפופה להסכמה מפורשת שלנו.

בפועל, כל נותני האשראי במדינת ישראל לפני נתינת אשראי ללקוח, או לפני כל עסקת אשראי פשוטה כגון הזמנת אינטרנט לבית, מבקשים את דו"ח נתוני האשראי של הלקוח. עניין זה הוא קריטי. מעתה, כל בקשת הלוואה, משכנתא, ואפילו בקשה לעסקת אשראי פשוטה, תתקל בסירוב אם דוח האשראי שלכם 'אדום'.

מהו דו"ח אשראי 'אדום' ?

דו"חות האשראי מחולקים לשתי סוגי דו"חות. המקוצר והמורחב. הדו"ח המקוצר מראה את ציון הדירוג של הלקוח, ומראה צבע רמזור  'אדום' או צבע 'ירוק' – זהו דו"ח שנקרא 'חיווי אשראי'. לרוב זהו הדו"ח שיופיע לנותן האשראי. הדו"ח המורחב מראה את כל היסטוריית איסוף הנתונים בשלוש השנים האחרונות.

ישנם חמשה נתונים שהופכים את הדו"ח לצבע 'אדום':

  1. במידה וחזרו מעל לחמשה שיקים.

  2. במידה והייתה הגבלה בחשבון הלקוח.

  3. במידה והיה תיק הוצאה לפועל מעל 5,000 ₪ ועברו 60 יום ממועד פתיחתו ולא עוכבו ההליכים בתיק.

  4. במידה והלקוח בהליכי פש"ר.

  5. במידה ויש ללקוח חוב לבנק מעל 10,000 ₪ בגינו נפתח הליך משפטי בבית המשפט.

 

מדוע במידה והוא 'אדום' לא יקבל הלקוח אשראי?

בדרך כלל, נותני אשראי בשוק יסתכלו מיד בדו"ח המקוצר, ברגע שהם יראו צבע רמזור 'אדום' הם ככל הנראה לא יתנו לכם אשראי או לא יאשרו את העסקה.

מה אנחנו עושים?

רבים מלקוחותינו סבורים שאין מה לעשות, ומה שנרשם בדו"ח לא ניתן לבטלו. מדובר בתפיסה שגויה. אנו צוללים לכל תיק של הלקוח, ומנסים למצוא את הפרצה המשפטית דרכה ניתן לבטל את הדיווח ולתקן את הדו"ח. למעשה, לרוב הלקוחות שפנו אלינו, מצאנו את הפרצה המשפטית שלהם ותיקנו להם את הדו"ח. עם זאת, יובהר שלא ניתן לתקן את הדו"ח בכל סיטואציה וישנם לקוחות להם הבהרנו שאין מה לעשות והדו"ח שלהם דווח באופן תקין.

אם הייתה לי הגבלת שיקים שהסתיימה האם ניתן לפתור זאת?

אכן, בהחלט. משרדינו טיפל בתיקים רבים בהם היו הליכי הגבלה ללקוח והצליח לפתור את הבעיה ולתקן את הדיווח מהדו"ח, על ידי פנייה מתאימה לבית המשפט.

האם מדובר בהצלחה מובטחת ?

משרדנו קנה מומחיות רבה בתחום. אנו יודעים כיום, בדיוק, איך לפתור את שלל הבעיות האם בפנייה לבית המשפט, בתביעת לשון הרע, בעתירה מנהלית או בדרך אחרת. אנו מסבירים ללקוח בדיוק מה אנו צריכים לעשות, ומהם סיכויי הצלחתו והלקוח מחליט האם הוא רוצה ללכת בדרך הזו. לאור הניסיון שלנו, ישנם תיקים רבים שאנו יכולים לומר ללקוח בביטחון של 100% שאנו נצליח לתקן לו את דו"ח האשראי.

ישנם חברות רבות בשוק מדוע לפנות אליכם?

אכן, לצערנו מדובר בשוק פרוץ. חברות אלו אינם יכולים ללכת לבתי המשפט מפני שאינם עורכי דין. חברות אלו פונות עצמאית לבנק ישראל, אך אין בידם את המומחיות הנדרשת מעורך דין אשר קריטית לתיקון הדו"ח ברוב מוחלט של המקרים. פעמים רבות, חברות אלו לוקחות שכר טרחה מבלי להביא פתרון ללקוח או במקרה הגרוע מזיקות לו, ויש לפקוח עיניים בעניין זה.

bottom of page